Skripty: Automatizácia správy PPC kampaní a reportingu

Concept PPC message on wood boards. A keyboard and a glass coffee table.Vintage tone.Po vytvorení tisícov reklamných zostáv a nespočetného množstva kľúčových slov si každý PPC špecialista uvedomí, že proces zakladania sa veľmi nemení. Začne pátrať po možnosti zjednodušenia. Aké nájde riešenie? Odpoveďou sú skripty a programový prístup.

Čo môžeme rozumieť pod pojmom „skripty“?

Skript je možné definovať ako program, teda určitú postupnosť príkazov, zapísaných v skriptovacom jazyku. K typickým príkladom skriptovacích jazykov patria napríklad Python, PHP alebo JavaScript. Program, inými slovami súbor inštrukcií, dokáže samostatne spracovávať dáta, počítať, vykonávať zmeny, a to v ráde sekúnd alebo minút.

To prináša do správy a vyhodnocovania kampaní značné zrýchlenie. Správca kampaní už nemusí zložito hľadať a preklikávať jednotlivé kampane alebo kľúčové slová, aby našiel tie, ktoré nemajú dostatočný výkon alebo si vyžadujú úpravu. Pomocou definovaných podmienok v skripte si môže nechať automaticky a v pravidelných intervaloch vygenerovať report na mieru alebo na pravidelnej báze upravovať ceny, kontrolovať dopadové stránky, meniť reklamy a podobne.

Možnosti skriptov od Google

Adwords obsahuje samostatné vývojové prostredie, v ktorom pomocou jazyka JavaScript vieme vytvárať, meniť alebo vyhodnocovať takmer všetky prvky editovateľné v Adwords. Je možné naplánovať ich automatické spúšťanie v rade hodín, dní, týždňov alebo mesiacov. Skripty je možné nasadzovať aj na úrovni MCC účtu, pričom odtiaľ skript dokáže spravovať všetky podriadené účty. Výhodou je, že sa nemusí nasadzovať na každý účet v MCC zvlášť a v prípade úpravy skriptu ho stačí upraviť na jednom mieste.

1

Skripty v Adwords nájdeme v ľavom menu pod záložkou „Hromadné operace“, v angličtine pod „Bulk operations“.

Google poskytuje skrz službu Apps Script svojim užívateľom možnosť programového prístupu k dátam a procesom vo svojich ďalších jedenástich službách. Ide o služby ako Gmail, Drive, Sheets alebo kalendár. A to formou vývojového prostredia, ktoré je možné otvoriť vo vlastnom prehliadači na adrese script.google.com alebo priamo v konkrétnych aplikáciách.

2

V spreadsheetoch nájdeme editor skriptov v menu pod záložkou „Nástroje“, v angličtine pod označením „Tools“.

Ako fungujú skripty AdWords

Skripty nám umožňujú upravovať prakticky všetky prvky v Adwords. Popri tom je možné exportovať vybrané štatistiky za rôzne časové obdobia. Tieto reporty štatistík vieme ukladať napríklad do spreadsheetov na Google Drive alebo zasielať na konkrétne emailové adresy. Dáta je možné aj importovať. Napríklad na základe feedu obsahujúceho marže produktov upravovať bidy na klúčových slovách inzerujúcich konkrétne produkty.

Niekoľko základných skriptov ponúka samotný Google, spolu s návodom na ich nastavenie. Ide o hotové riešenia na úrovni účtov, ale aj MCC. Prakticky ich stačí skopírovať do editora skriptov v Adwords, autorizovať a spustiť. Prehľad skriptov možno nájsť tu.

Skripty AdWords: 5 základných druhov

Medzi základné skripty patrí Link Checker, Anomaly Detector, Keyword Performance, Ad Costumizer alebo Quality Score Tracker. Ad Customizer je v riešeniach popísaný len príkladom, teda inzerent si ho musí napísať sám na mieru. Quality Score Tracker medzi riešeniami ani nie je. O čom sú jednotlivé skripty a aké sú ich funkcie?

  1. Link Checker

Slúži na kontrolu dopadových stránok inzerátov. Ak dopadová stránka vracia odpoveď 404: Not found, skript reklamu oštítkuje. Na konci behu zapíše chybné inzeráty do spreadsheetu a odošle prehľad s chybnými inzerátmi na Vami zadaný email.

  1. Anomaly Detector

Zasiela upozornenia na email, ak sa v účte skokovo zmenia Vami určené ukazovatele. Teda ak napríklad v určitý deň prudko poklesne alebo stúpne počet preklikov v porovnaní s počtom preklikov z toho istého dňa za posledných 5 týždňov.

  1. Keyword Performance

Vytvára prehľad o výkone kľúčových slov podľa ich pozície, na ktorej sa zobrazujú, a podľa kvality kľúčových slov. Prehľad je možné zobraziť graficky.

  1. Ad Customizer

Pomocou neho je možné dynamicky prepisovať do reklám parametre z tabuliek nahraných vo firemných údajoch. To má za následok, že sa pri zmene údaju v inzeráte o cene alebo počtu produktov reklamy dookola neodosielajú na kontrolu.

  1. Quality Score Tracker

Eviduje vývoj kvality slov, zostáv a kampaní v čase. Priebeh je možné premietnuť do grafu. Skript je vhodné spúšťať na dennej, prípadne týždennej báze.

Využitie skriptov v Google Spreadsheets

Hlavnou výhodou je možnosť napojenia na Analytics API. Vďaka tomu je možné vytvoriť reporty z dát v Google Analytics na mieru. Tie je možné spúšťať na hodinovej, dennej, týždennej alebo mesačnej báze. Úspora času pri rozsiahlejších reportoch, ktoré sa opakujú napríklad každý týždeň alebo mesiac je markantná.

Ďalšie výhodou Spreadsheetov je jednoduché zdieľanie prístupov, data sú chránené na serveroch Google a z Spreadsheetov je možné pristupovať do ostatných služieb ako je napríklad Gmail.

V Spreadsheete je možné pravidelne načítavať feedy vo formáte XML. Tieto dáta je následne možné spracovávať skriptom z Adwords a vytvárať na základe nich rozhodnutia ohľadne úprav cien za preklik a obecne správy PPC kampaní. Prípade tak spájať interné dáta eshopu ako sú prehľady objednávok alebo marží s dátami z Google Analytics a Adwords a tým vytvárať komplexnejšie reporty a prehľady štatistík.

Čo odradí od skriptov? Čo odradí od používania skriptov je to, že na prvý pohľad vyzerajú zložito. Naviac skripty často vyžadujú úpravu na mieru daného e-shopu alebo klienta. To vyžaduje aspoň základné znalosti jazyku JavaScript. Pri zložitejších zásahoch, rozširovaní a vytváraní vlastných riešení stúpajú nároky na skúsenosti a vedomosti programátora. Ďalším obmedzením môžu byť limitovanie počtu úprav alebo dotazov na server. Príklad obmedzenia pri používaní Link Checkera je, že skript môže denne skontrolovať len 20,000 URL adries. To môže byť problém v prípade rozsiahlejších účtov.

To všetko ale neprevyšuje výhody ako sú úspora času, udržiavanie účtu „up to date“, jednoduchšieho reportingu alebo možnosti pokročilejšej analytiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: