Zákaznická retence

Využití zákaznických dat představuje velký potenciál i pro malé a střední firmy (IT Systems)

Spokojený zákazník se rád vrací. Přesto většina českých firem řeší jen výkonnostní marketing a na loa­ja­li­tu na­ku­pu­jí­cích nehledí. Zá­kaz­nic­kých dat přitom mají k dispozici kvanta. Podle našich zkušeností je ale ke zvýšení retence a personalizované komunikaci využívá jen desetina, včetně velkých hráčů na trhu. Vzhledem k omezenému počtu zákazníků a vysoké konkurenci na lokálním trhu tak zvítězí firmy, které si se zákazníkem dokážou vybudovat kvalitní vztah, dávat mu nabídky na míru a reagovat na jeho potřeby v reálném čase. A právě to je příležitost i pro malé a střední podniky, které díky customer data platformám (CDP) mohou plnohodnotně využít zákaznická data způsobem, jímž většina trhu nedisponuje, a dělat tak marketing srovnatelný i s velkými e-shopy.

Tento článek navazuje na text z minulého čísla vydání IT Systems, který se v širším pohledu zabýval významem a možnostmi customer data platforem (CDP). Nyní se zaměříme na specifika malých a středních firem v této oblasti.

Firmy sbírají zákaznická data, ale často nevědí, jak s nimi dále pracovat (IT Systems)

S rostoucím množstvím marketingových, komunikačních i analytických nástrojů, stejně jako objemem sledovaných zákaznických dat, je velmi obtížné udělat si o nakupujících snadno a rychle ucelený obrázek. Ačkoliv firmy využívají například nástroje na CRM, ESP či analýzu webu a sociálních sítí, obvykle narážejí na limity propojení těchto služeb, a tedy sjednocení dat napříč všemi odděleními a celou zákaznickou cestou. E-shopy navíc často neumějí pracovat s daty v reálném čase a efektivně tak reagovat na potřeby či problémy zákazníků nebo je oslovit ve chvíli, kdy by mohli nakoupit. Jak tedy ze zákaznických dat vytěžit maximum a na co si dát pozor?