Přehled formátů reklam na YouTube

YouTube je nejrozsáhlejší online video platformou v České republice se širokou škálou reklamních možností. Jaké druhy reklam můžete na YouTube využít a pro jaké kampaně se hodí?

Sociální síť YouTube měsíčně navštíví téměř 5 milionů unikátních uživatelů, kteří shlédnou až 1,5 miliardy videí. S neustále se zvětšující základnou uživatelů musí YouTube držet krok, a proto se neustále vyvíjí. Každou chvíli přichází s novými funkcemi, možnostmi a dochází i ke změnám formátu reklam. V článku se dozvíte, jaké formáty reklam lze na YouTube využít a jaké jsou jejich funkce.

Formáty reklam, které lze přeskočit

Videoreklamy TrueView

Videa zobrazující se na YouTube kanálu, ale také na webech a v aplikacích video partnerů a v celé obsahové síti. Platí se zde pouze v případě, že video bylo zhlédnuto nebo došlo k interakci.

Discovery Ads

Dříve známé jako In-Display. Je to formát videí zobrazovaný v obsahu jako součást vyhledávání na YouTube nebo jinde v Obsahové síti. Jde o miniaturu videa a krátkého textu vyzývající uživatele k spuštění reklamy kliknutím. Miniatura videa a text je tak při tvorbě reklamy velice důležitý. U tohoto formátu inzerent platí až ve chvíli, kdy se uživatel rozhodne na miniaturu kliknout, a tím zhlédnout reklamu.

Moment, kdy se zákazník rozhoduje, je ideální příležitostí oslovit ho reklamou a nasměrovat ho tak na váš web.

Výsledky vyhledávání

Tento formát reklamy umožňuje zachytit uživatele kdykoliv, kdy ten hledá vaši značku, kategorii, produkt nebo má zájem o téma související s vaším podnikáním. Využitím tohoto formátu jste schopni nabídnout uživateli obsah relevantní k tomu, co ho zajímá. YouTube se řadí mezi 3 největší vyhledávače, a i díky tomu získává reklama umístěná nad výsledky vyhledávání velmi dobré výsledky.

Doporučená videa

Každou minutu je na YouTube nahráno přes 400 hodin videí. Rozšířit zásah reklamy je možné, pokud se zobrazí mezi doporučenými videi na homepage, na stránce sledování videa nebo na vyhledávací stránce. Uživatele tak video láká k interakci.

In-Stream Ads

Tento formát se zobrazuje před, uprostřed nebo po skončení videa. Po 5 vteřinách může uživatel reklamu přeskočit, přičemž inzerent platí jenom v případě, že uživatel shlédne 30 vteřin videa (nebo celý snímek, pokud je kratší než 30 sekund). Platí se i v případě, že uživatel použije některý z interaktivních prvků videa.

In-Stream Ads jsou primárně určeny pro budování brandu, je však možné je využít k motivaci uživatele ke koupi. Prostřednictvím videa lze totiž prezentovat výhody produktu, ukázky jeho použití či odpovědi na otázku, proč by si měl uživatel pořídit právě tento produkt.

Tento typ formátu je nejvhodnější doplnit o karty nebo překryvnou vrstvu s call-to-action. Ta nasměruje uživatele přímo na web (popsáno níže). V pravém sloupci vedle videa je ještě další prostor pro doprovodný banner. Pokud není použit, zobrazí se takzvaný videowall s dalšími videi z inzerentova kanálu.

In-Stream Ads je navíc vhodné kombinovat s krátkým šestisekundovým videem (Bumper Ad) a vytvořit vhodnou strategii s konkrétními cíli (viz níže).

App Install

YouTube a AdWords poskytují řešení přímo pro segment aplikací. Stahování vaší mobilní aplikace je tak možné podpořit na YouTube speciálním typem reklamy, kde je uživatel po prokliku přesměrován přímo do Google Play či Apple Store. Aplikaci si tak může okamžitě stáhnout přímo na její kartě. Tento typ reklamy je v AdWords nastavitelný u kampaní přímo k tomu určených, je však nutné nejprve propojit účet AdWords s účty aplikace. Zobrazení krátkého videa z prostředí aplikace můžete pak zkombinovat s přímým odkazem na její instalaci. Výsledkem pak bude výrazný nárůst jejího stažení.

Interaktivní prvky videoreklam

For Shopping

Tento formát reklamy propaguje produkty přímo v rámci promovaného videa. Produkty, respektive produktové karty, se do videa nahrají automaticky skrze propojené Google Merchant centrum. Zobrazované produkty vybírá nástroj sám podle relevance vzhledem k uživateli. Pro diváky velice atraktivní prezentace produktů a pro inzerenta způsob, jak co nejvíce zkrátit cestu k nákupu. 

 

Karty

Vytvářejí se přímo v YouTube ve studiu pro autory a jsou viditelné jak na počítači, tak i na mobilních zařízeních. Ke každému videu je možné vytvořit vlastní karty i časování, kdy se mají během videa zobrazovat. Mají široké použití a je možné volit mezi několika druhy karet, ve videu však lze použít i všechny najednou. Karty jsou během videa skryty pod informační značkou „i“ v pravém horním rohu.

V nastavenou dobu se pak divákovi zobrazí upoutávka a po najetí myši na značku „i“ se mu všechny karty rozbalí v pravé části videa.

Mezi nejvyužívanější druhy karet patří odkazové karty, které uživatele přesměrují na videa, seznamy videí nebo na vlastní web. Anketní karty zase slouží pro provádění ankety s diváky. Rovněž existují karty kanálů pro přesměrování na jiný než vlastní kanál. Dále doporučujeme karty v průběhu videa nastavit na proklik do jiného okna, a naopak po jeho skončení je možné karty otvírat ve stejném okně.

Závěrečné obrazovky

Automatické závěrečné obrazovky jsou v současnosti dostupné v AdWords pouze pro In-Stream instalace mobilní aplikace. Po zvolení tohoto typu kampaně a typu reklamy bude ve videu automaticky vytvořena závěrečná obrazovka s dalšími informacemi o aplikaci a call-to-action tlačítkem s výzvou k instalaci.

Závěrečné obrazovky je možné vytvořit i v YouTube studiu pro autory. Jejich použití se tak výrazně rozšiřuje. Můžete jimi odkazovat diváky na jiná videa či seznamy, vyzvat je k odběru videa nebo propagovat své webové stránky. Důležité však je s touto závěrečnou obrazovkou počítat už při vytváření videa – jde o jeho součást, která se zobrazuje posledních 5 až 20 vteřin videa a je možné na ni přidat až 4 prvky z výše jmenovaných.

Po skončení reklamy se tak na několik sekund ukáže uživateli závěrečná obrazovka s výzvou k akci.

Překryvné vrstvy

V AdWords nebo přímo v YouTube (pouze za předpokladu, že jsou účty propojeny) lze vytvořit překryvnou vrstvu vybízející k prokliku a nasměrování uživatelů přímo na váš web. U reklam jde o velice důležitý prvek, díky němuž je možné zvýšit návštěvnost webové stránky.

Interaktivní prvky v YouTube videu výrazně navyšují interakce s ním i návštěvnost na stránkách. Existuje zde však jisté omezení. Pokud bude nastavena a zapnuta překryvná vrstva, karty nebudou fungovat. Je pak už jenom na inzerentovi, jaký cíl je pro něj důležitější – zda je to přivedení uživatele na stránky, nebo navýšení zaujetí videem (zhlédnutí dalších videí, hlasování v rámci videa, získání nových odběratelů).

Další formáty reklam

Bumper Ads

Krátké šestisekundové spoty, které nelze přeskočit. Mohou se zobrazit před, v průběhu nebo po skončení videa. U tohoto formátu platíte vždy za jeho zobrazení. Bumper Ads používají cenové nabídky CPM (cena za 1000 zobrazení), a jsou tak vhodné pro oslovení širokého spektra diváků krátkým sdělením.

Tento formát se stává u inzerentů velice oblíbeným už jen díky širokým možnostem použití. Důležité sdělení je předáno uživateli během několika sekund, a je tedy i snadněji zapamatovatelné.

Díky tomu jsou „bumpery“ používány například jako takzvané „teasery“, které lákají a informují uživatele o kampani. Celý příběh je pak komunikován pomocí TrueView In-Stream reklamy. Mohou navyšovat také zásah kampaně tím, že uživateli znovu předkládají její nejdůležitější sdělení. Zvýší se tak frekvence zobrazování reklamy i zapamatování brandu.

Bumper Ads lze využít i po skončení hlavní kampaně a prodlužovat jimi vliv kampaně pomocí remarketingu.

Masthead

Tímto formátem získáte největší možný zásah, a to až 3,5 milionu zobrazení za den. Formát je vhodný pro první oslovení zákazníků a skvěle využitelný pro šíření povědomí o značce. Reklamu uvidí každý, kdo v daný den navštíví stránky YouTube – ať už na počítači, nebo mobilním telefonu. Jde o videoreklamu běžící v horní části úvodní stránky YouTube po dobu 24 hodin. Tento formát je možné získat pouze na základě rezervace. Cena za tuto rezervaci je stanovována na základě ceny za tisíc zobrazení nebo jako CPD (cena za den).

Celkem 1 komentář k článku

  1. Dobrý den.
    Velice hezký článek o reklamních formátech na YouTube. V závěru mohla být alespoň okrajově zmíněna možnost remarketingu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: