Konference CleverDigitech zdůraznila důležitost dat a technologií

První ročník konference CleverDigitech 2017 představil nejen různé pohledy na dataautomatizaci, ale také konkrétní případové studie. Vše s jediným cílem – zlepšit péči o zákazníka.

Úvodní přednášky konference o chytrých digitálních technologiích CleverDigitech 2017 všechny přítomné přesvědčily o jejich rostoucím potenciálu v e-commerce. Znát technologie jako webové vrstvy, SMS nebo push notifikace je podle spíkrů jedna věc, důležité je však též neustále se vzdělávat a pěstovat v sobě inovativní přístup. V opačném případě se totiž může celkem jednoduše stát, že vás příležitost k rozvoji mine a vy ji nebudete schopni identifikovat.

Akce představila již známé informace, ale i novinky, které oblast e-commerce v příštích několika letech bezesporu obohatí. Není překvapením, že mezi hybateli těchto novinek nacházíme takové giganty jako Amazon či IKEA. Ze služeb samotných nemohli zůstat na okraji v poslední době stále častěji využívaní chatboti.

Nejlepší je využívat data přímo v CRM systémech

Společným jmenovatelem prvního ročníku konference CleverDigitech 2017 byla zcela očekávaně data. Veškerá komunikace i její případná automatizace je totiž do značné míry závislá právě na nich. „Když si neuvědomíme, jaká data vlastně sbíráme a co všechno nám umožňují, budeme pořád v marketingové automatizaci pozadu,“ potvrdil ve své přednášce Petr Cikán z ACOMWARE. Zajímavým dovětkem ke konsolidaci a využívání dat přispěl Cikán zmínkou o novém evropském nařízení GDPR, která se do roka dotkne každého, kdo data sbírá i zpracovává.

Všichni přednášející se shodli, že nejjednodušší cestou, jak využívat data, je sbírat je přímo v rámci CRM systémů. Následně je lze doplňovat i z dalších zdrojů, kupříkladu z webových stránek nebo pomocí e-mailové aktivity. Díky těmto datům se dostáváme k 360° pohledu na zákazníka, v němž můžeme pomocí jednoduchých personalizačních a segmentačních přístupů nebo prvků umělé inteligence dosáhnout kýžených výsledků.

Začít můžeme třeba identifikací zákazníka, který se ve webové analytice může jevit jako anonymní. Z pohledu marketingové automatizace je zřejmé, že i takový návštěvník vykazuje určité chování na webu, podle něhož mu můžeme nabídnout personalizovanou nabídku a inspirovat ho k první akci. Díky automatizaci ho pak můžeme jednoduše obsloužit i v dalších fázích nákupního procesu. Důležité je ale nezapomínat, že po úspěšné a plně personalizované akvizici musí následovat kvalitní a přiměřená péče o zákazníky.

Poutavá pak byla případová studie o vývoji automatizace v podání Radima Roženeka z Tescomy. Zajímavá geneze od prvních krůčků s e-shopem a nepříliš personalizovaného oslovování zákazníků začala přinášet zajímavé výsledky. Během pár let totiž přerostla do využívání nejmodernějších technologií, pomocí kterých došlo i ke kýženému propojení offline a online prostředí. Roženek pak na konkrétních číslech ukázal, jak se vyvíjel podíl automatizace ve vztahu k celkovým tržbám e-mailového kanálu. Tím podpořil své tvrzení, že automatizace se Tescomě rozhodně vyplácí.

Konkrétní příklady a řešení

Blok praktických ukázek inspiroval řadou automatizovaných e-mailových kampaní – od těch akvizičních přes kampaně reagující na nákupní chování nebo události na webu až po ty retenční. Praktické ukázky rovněž odhalily možnosti přesahu e-mailingu –třeba v tom, jak zastihnout zákazníka v místech, kde se pohybuje častěji a lépe reaguje na prvky automatizace.

Již tak hodně prakticky zaměřenou konferenci podtrhly ukázky softwaru MS Dynamics 365, zaměřené na konkrétní nastavení marketingové automatizace. Ty ukázaly, že z živých dat je možné nastavit vhodnou formou i typ komunikace. Naopak v momentě, kdy si nejsme jistí, můžeme provést testování a podpořit nebo vyvrátit jím naše hypotézy. Cílem je přitom vyhovět co největšímu počtu zákazníků, kteří sice mohou mít společné vzorce chování, ale ke konverzi se mohou dostat naprosto odlišnou cestou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: