Jak se pracuje v ACOMWARE? Stále líp!

fotka-vecirekNěkolikrát do roka se zajímáme, jak jsou naši kolegové spokojení se svou prací, vytížením, pracovním prostředím, jak se cítí v našem kolektivu a jak vnímají ACOMWARE pro svůj potenciální osobní růst. Co nám prozradili v posledním dotazníku?

Průzkum v ACOMWARE realizujeme pomocí dotazníku, který je složen z cca 30 otázek, většina se hodnotí jako ve škole známkami 1-5. Na několik otázek je pak volná odpověď.

Jsme perspektivní firma

První část dotazníku se týká informovanosti o cílech naší firmy a celkovém řízení ACOMWARE. To je hodnoceno velice dobře – známkou 1,48. Lidé naše směřování i cíle znají a to jim pomáhá odvádět co nejlepší práci. Například firemní výsledky pravidelně prezentujeme na velkých měsíčních poradách, kterých se účastní celý tým. Každý zaměstnanec díky tomu ví, jak si stojí jednotlivá oddělení i firma jako celek.

Výsledky říkají, že ACOMWARE je perspektivní firma s výbornými vztahy, značnou dávkou pracovní svobody a možností zajímavého výdělku

Se svou náplní práce i osobní perspektivou je spokojena drtivá většina našich zaměstnanců. Horší známkou než dvojkou u otázky osobní perspektivy hodnotili jen tři lidé, celkově nás kolegové jako perspektivní firmu hodnotí známkou 1,19. Práci u nás by svým známým doporučila většina týmu. Ti, kteří by tak neučinili, mají většinou dobré důvody – nikoho takového neznají. 🙂

90 % týmu je spokojeno s platem

Nejožehavějším tématem je vždy výška platu a další benefity. S finančním ohodnocením své práce je spokojeno téměř 90 % týmu, jen o něco nižší procento je spokojeno i s jeho růstem. S benefity a ostatními nefinančními formami ohodnocení své práce je pak spokojena drtivá většina kolegů. Celkově se hodnocení za posledního půl roku zlepšilo ze známky 2,03 na 1,82.

Pohled na spokojenost našeho týmu od roku 2012. Neustále se zvyšuje.

Pohled na spokojenost našeho týmu od roku 2012. Neustále se zvyšuje.

Už tradičně nejlépe jsou hodnoceny vztahy na pracovišti – celková atmosféra v týmu a vztahy s nejbližšími kolegy. Zde je nejhorší známka 2 a vyskytuje se pouze třikrát, což jen potvrzuje skutečnost, že v ACOMWARE se zkrátka dobře pracuje.

Nedostatek? Pracovní prostředí

Hůře pak dopadla spokojenost s pracovním prostředím, která se od června zhoršila ze známky 1,72 až na 2,27. To má ale zřejmý důvod – díky postupnému růstu ACOMWARE a přibírání nových perspektivních klientů se tým našich specialistů rozšiřuje rychle a současné kancelářské prostory v Praze přestávají stačit. Vše ale má své řešení a zaměstnanci naší společnosti se ho dočkají na jaře letošního roku.

Průměr známek ze všech otázek od všech kolegů napříč tématy (řízení firmy, firemní/osobní růst, odměňování, organizace práce, pracovní prostředí a práce pro klienty) pak pro ACOMWARE vyznívá velmi dobře – činí 1,60 a v čase se stále zlepšuje. Pevně přitom věříme, že se bude zlepšovat i nadále.

Všechny články autora: David Hořava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: