Formáty reklam na Facebooku (1. díl): Single Ads, Stories Ads a Carousel Ads

Pokud chcete vytěžit z inzerce na platformách Facebooku (Facebook, Instagram, messenger a Audience Network) maximum, je důležité dodržovat její pravidla a využívat správné formáty obrázků a textů. V tomto článku se zaměříme na 3 základní typy reklam – Single Ads (jeden obrázek), Stories Ads (reklama ve stories) a Carousel Ads (rotující formát).

Typy umístění na Facebooku

Pro maximalizaci dosahu Facebook reklamy je vhodné vybrat co nejvíce umístění a pro každé upravit kreativu a texty. V základu si vystačíte s bannerem o rozměru 1080×1080 px, případně můžete přidat rozměr 1200×628 px, od kterého se postupem času ustupuje kvůli novému vzhledu prostředí Facebooku na desktopu. 

Nejvytěžovanější formát je pro Facebook a Instagram reklamu newsfeed. Pro jednoduchou představu poslouží přehled níže.

Desktop Newsfeed (A) – Umístění s největší plochou, které se zobrazuje v kanálu vybraných příspěvků na počítačích.

Desktop Right Column (B) – Umístění, které se zobrazuje pouze na počítači. S přechodem na nový vzhled je toto umístění více omezeno než dříve. Více zjistíte níže v článku.

Mobile Newsfeed (C) – Reklamy, které se zobrazují v kanálu vybraných příspěvků na mobilních zařízeních.

Single Ads – statický formát reklamy

Nejpoužívanější formát statického banneru, pro který je doporučeno použít obrázek čtvercového rozměru 1080×1080 px

Pro bezproblémový chod reklamy dříve platilo pravidlo dodržování pravidla maximálně 20% podílu textu. Nyní již toto omezení nemá vliv na doručování reklamy. Přesto doporučujeme, abyste to s texty v obrázcích nepřeháněli. Podle našich dat totiž příspěvky s obrázky, které obsahují maximálně 20 % textu, obvykle fungují lépe.

Jak vybrat obrázek do Single Ad?

Výběr vhodného obrázku zásadně ovlivňuje výsledky inzerce. Snažte se co nejvíce pochopit, jak přemýšlí váš zákazník a snažte se zachytit jeho pozornost. Lépe fungují obrázky produktů v přirozeném prostředí než ateliérové fotografie.

Právě obrázek je první věc, na kterou se uživatel podívá. Až potom se zaměří na texty nad a pod obrázkem. Avšak vše se odvíjí od cílové skupiny. Proto doporučujeme otestovat různé varianty. 

Pokud potřebuje váš produkt/službu popsat, lze pracovat s textem v obrázku. Text musí být stručný, jasný, výstižný a dostatečně velký.

Acomware-facebook-reklama-single-ads-ukazka-obrazek-css-program

Příklad využitého obrázku u Facebook reklamy na CSS program.

TIP: Každé umístění má lehce rozdílný vzhled reklamy. Proto vždy doporučujeme podívat se na všechny náhledy v Business Manageru na úrovni reklamy.

Reklamní texty v Single Ads

Když už máte zvolenou vhodnou kreativu, ještě potřebujete připravit reklamní texty. Myslete na to, aby text doplňoval vybraný obrázek. Vhodnější je krátký výstižný text, do kterého můžete zakomponovat emoji.

Doporučujeme následující délky jednotlivých textů:

  • Text: 125 znaků
  • Nadpis: 30 znaků
  • Popis odkazu: 30 znaků (není povinný)

Pokud tyto délky překročíte, zobrazí se pouze zkrácená verze textu. U nadpisu se místo části objeví 3 tečky a u textu nad obrázkem vznikne rozbalovací možnost další. Vždy raději zkontrolujte čitelnost v náhledech jednotlivých umístění.

U reklamy máte možnost nastavení viditelné URL adresy a textu tlačítka z předem definovaných výzev k akci (CTA).

Acomware-facebook-ads-ukazka-nahledu

 

Stories Ads – statický formát reklamy

Stories formát můžete zakomponovat do kampaně k Single Ads a upravit kreativu pro umístění ve stories na Instagramu, Facebooku a messengeru. Toto umístění vám zvýší dosah reklamy. Na druhou stranu tento formát většinou není příliš konverzní. Ale neplatí to vždy. Proto ho vždy radíme otestovat.

Pro stories je nutno upravit rozměr kreativy na 1080×1920 px a počítat s místem 200 px v horní a spodní části kreativy (viz náhled níže) pro vložené prvky od Facebooku a Instagramu. Dbejte na to, aby kreativa zaujala pozornost. Lidé procházejí stories velmi rychle a doba pro zaujetí je velmi krátká. Do obrázku můžete vložit krátký text, které vystihuje podstatu sdělení.

Acomware-stories-nahledy

Stories v Messengeru, Facebooku a Instagramu se mírně liší.

Carousel Ads – rotující formát reklamy

Pokud potřebujete do reklamy dostat více informací, můžete je zakomponovat do carousel ads. Tento formát umožňuje zobrazovat 2 až 10 rotujících karet. Ty obsahují obrázek o velikosti 1080×1080 px a nadpis. Každá karta může obsahovat různé odkazy na web.

Acomware-facebook-reklama-carousel-nahled

Ukázka různého zobrazení Carousel Ads. A) Facebook Carousel, B) Instagram Carousel, C) Pravý sloupec na Facebooku.

Automaticky je zde nastavena vygenerovaná ukončovací karta s profilovým obrázkem vaší stránky. Systém předem zahrnuje i optimalizaci pořadí karet na základě úspěšnosti. Tuto možnost lze vypnout, pokud byste chtěli karty ponechat ve vámi určeném pořadí. Většinou za tím stojí snaha udržet návaznost textů či obrázků.

Pokud pro vás pořadí není důležité, doporučujeme možnost nechat zaškrtnutou, aby měla reklama co možná nejlepší výkon. Znovu platí, že je vhodné upravit texty pro každé umístění a zkontrolovat vzhled reklam v náhledech.

Jaký formát je tedy lepší?

Všechny reklamní formáty mají na sociálních sítích své využití. Záleží na sdělení, které chcete komunikovat. 

Single Ads umožňují uživatele zaujmout větší a úplnou kreativou. Stories Ads využijete pro komunikaci krátkodobých akcí nebo vám umožní poutavou formou komunikovat vaši značku. Carousel Ads zase nabízí daleko větší prostor a umožňuje tak podrobnější prezentaci produktů či tvorbu příběhu pomocí obrázků. 

Doporučujeme otestovat všechny varianty a zjistit, jaká vám přináší vyšší výkon. Můžete vytvořit splittest, nebo Single Ads, Stories Ads a Carousel Ads dát do jedné sestavy a nechat systém využívat všechny formáty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *