Analýza: Jaký je stav českého e-mail marketingu v roce 2019

Pro náš interní výzkum jsme analyzovali 223 634 otevřených e-mailů v České republice v období mezi březnem až dubnem 2019. Výsledky přinesly spoustu zajímavých údajů, které vám přiblížíme v tomto článku.

Co náš výzkum o e-mail marketingu ukázal?

 • Až 43 % uživatelů využívá pro čtení e-mailů mobil. 
 • Na trhu převažují čeští e-mailoví klienti (téměř 35 %).
 • Zvyšuje se obliba Apple zařízení (21 %) a Gmailu (20 %).
 • Podíl reálně přečteného obsahu je skoro o 20 % vyšší u mobilů než u desktopu.
 • Až 30 % uživatelů čte e-maily kratší dobu než 8 sekund.
 • Český trh se z většiny podobá zahraničnímu prostředí. Odlišuje se pouze výrazným podílem českých e-mailových klientů.

Na jakém zařízení čtou uživatelé e-maily?

E-mail-marketing-prehled-zarizeni-cesko

E-mail-marketing-prehled-zarizeni-zahranici

Výsledky prokázaly, že lidé nejčastěji konzumují obsah e-mailů na mobilech (43 %). Do této skupiny spadají dvě varianty otevření e-mailu:

 •       V přednastavené aplikaci mobilu.
 •       V aplikaci některé třetí strany (například Mozilla Thunderbird).

Do druhé nejpočetnější skupiny patřili uživatelé, kteří e-maily čtou na webu přes internetové prohlížeče (42 %).

Nejmenší skupinu tvořili lidé, kteří otevírají e-maily přes webovou aplikaci typu Outlook, Apple Mail atd. (14,8 %).

Přestože uživatelé čtou většinou na mobilech, samotné konverze jsou častější desktopu. Podíl konverzních akcí na mobilních zařízeních ovšem meziročně stoupá. Proto vám doporučujeme, abyste úrovni responzivity e-mailových šablon věnovali značnou pozornost.

Jaké jsou nejoblíbenější prohlížeče pro čtení e-mailů?

 

e-mail-marketing-vyzkum-nejoblibenejsi-prohlizece-cesko

e-mail-marketing-vyzkum-nejoblibenejsi-prohlizece-zahranici

Hlavní pozici na trhu si udržují čeští e-mailoví klienti, kteří mají téměř 35% zastoupení na trhu. Jde o české specifikum, protože v zahraničí obvykle převažují zahraniční hráči. Naše data například ukazují, že na Slovensku používá Gmail takřka každý druhý uživatel.

Podíl českých e-mailových klientů úzce souvisí se stářím databáze kontaktů. Čím starší databázi projekt má, tím vyšší procento e-mailových odběratelů využívá tuzemské nástroje. U některých kampaní dosahuje tento podíl až 50 %.

Z pohledu inovací považujeme za klíčový jev výrazný podíl Gmailu (20 %) a Apple zařízení (21 %). Oba klienti totiž díky své technologii dovolují vykreslovat interaktivní obsah čtenářům, který podle aktuálních dat nyní může zobrazit velký podíl uživatelů.

Mezi interaktivní obsah patří například:

Základní

 • Změna obrázku dle kurzoru
 • Animace pomocí CSS
 • Hamburger menu

Pokročilé

 • Carousel
 • Tabs
 • Hotspots

Expertní (v roce 2019 podporuje pouze minimum e-mailových klientů)

 • Hry
 • Microsites
 • Nákupní košík

Využití interaktivních e-mailu doporučujeme zejména z těchto důvodů:

 •       Lepší uživatelský zážitek z obsahu e-mailu.
 •       Odlišení od konkurence.
 •       Nárůst konverzí.

Jak se liší chování uživatelů podle používané platformy?

Nástroj Litmus, ve kterém probíhal sběr dat, rozděluje chování uživatelů do 3 skupin.

 •       Read – aktivita delší než 8 sekund
 •       Skimmed – aktivita mezi 2 až 8 sekundami
 •       Glanced – aktivita kratší než 2 sekundy

 

e-mail-marketing-vyzkum-2019-chovani-uzivatelu-celkove

e-mail-marketing-vyzkum-2019-chovani-uzivatelu-desktop

e-mail-marketing-vyzkum-2019-chovani-uzivatelu-mobil

Data prokázala, že na zaujetí uživatele máte poměrně krátký čas. V průměru až 30 % vašich uživatelů čte e-maily kratší dobu než 8 sekund.

Údaje zároveň potvrdily, že uživatelé konzumují obsah e-mailu na mobilu delší dobu než u desktopové verze. I proto klientům doporučujeme dbát zvýšený důraz na responzivní verzi e-mailových kampaní. Čím vyšší úroveň responzivity obsahu, tím větší zaujetí čtenářů.

Jaká byla metodika sběru dat?

Studie porovnávala pouze otevřené e-maily. To nám pomohlo blíže pochopit chování aktivních čtenářů e-mailových zpráv.

Celkově výzkum vycházel z analýzy 223 634 otevřených e-mailů z České republiky. Studie vycházela z údajů v období mezi březnem až dubnem roku 2019 pro získání dostatečně velkého a aktuálního vzorku.

Sběr dat probíhal pomocí nástroje Litmus. Jeho možnosti nám dovolily blíže pochopit chování uživatelů po otevření e-mailů.

 
* * * *

Tip: Chtěli byste poznat další e-mailové trendy z české i zahraniční scény? Navštivte konferenci Emailing 2020, kterou pořádáme 3. října! Mezi tématy nebudou chybět témata virálních kampaní, AMP pro e-mail nebo vliv umělé inteligence. Registrujte se na webu akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *