Náš CSS program zvýšil Tescomě imprese produktů v Google nákupech až o 50 %

S Tescomou, českým výrobcem originálních kuchyňských potřeb, spolupracujeme na výkonnostních kampaních od konce května 2019. Pro zvýšení efektivity Smart Shopping kampaní jsme klientovi doporučili produkty v Google nákupech převést pod náš CSS program. Když jsme mu vysvětlili výhody, souhlasil s otestováním. Přečtěte si výsledky.

Nárůst zobrazení produktů

Acomware-blog-tescoma-css-program-podil-zobrazeni

Černá svislice zobrazuje datum zapojení Tescomy do CSS programu.

Cílem bylo výhodněji expandovat s CSS programem v situaci, kdy většina konkurentů tento nástroj dosud neznala. Migraci urychlila i koronavirová pandemie. Kvůli ní mohli zákazníci nakupovat pouze z e-shopu. Proto klient potřeboval vyvážit výpadky ztrát z kamenných obchodů pomocí vyšších příjmů z online kanálů. 

Od nasazení CSS trvalo přibližně jeden den, než systém schválil všechny produkty. Následně začal růst podíl zobrazení ve vyhledávání. K menšímu snížení došlo po ukončení učící fáze biddingu, do které kampaň spadla při nasazení testu. Šlo ovšem o nevýrazný pokles a výsledky zůstávají stále lepší ve srovnání se stavem před nasazením.

Acomware-blog-tescoma-css-program-rust-zobrazeni

Ukázka, jak se CSS program projevil na růstu zobrazení u různých typů produktů. Čísla nad dílčími grafy ukazují skupiny produktů podle četnosti zobrazení. Data v grafech udávají absolutní počet zobrazení všech produktů v příslušné skupině.

Zvolená strategie CSS programu –⁠ expanze za výhodnější cenu –⁠ nejvíc ovlivnila počet zobrazení konkrétních produktů. Kvůli jejich velkému množství bohužel nešlo analyzovat každý zvlášť. Pro účely vyhodnocení jsme tedy roztřídili produkty do 4 skupin podle počtu zobrazení před nasazením CSS programu.

  • Méně než 500 zobrazení
  • 500 až 999 zobrazení
  • 1000 až 9 999 zobrazení
  • Více než 10 000 zobrazení

Data ukázala, že k největšímu nárůstu došlo u produktů, které před nasazením vygenerovaly mezi 500 až 9 999 zobrazení. Průměrný nárůst těchto 2 kategorií činil 49,5 %. Naopak u dříve nejzobrazovanějších produktů došlo k růstu v průměru 7,1 %. 

Nejvíc nás ovšem zaujal dopad na produkty, které před migrací na CSS program patřily k těm nejméně zobrazovaným. Jejich zobrazení totiž vzrostlo o krásných 33 %. Přisuzujeme to smartbiddingu, který tuto skupinu produktů předtím utlumoval. Zvýhodněná aukce díky CSS programu tedy zvýšila jejich podíl ve vyhledávání.

Testování nejméně zobrazovaných produktů v samostatné kampani

Ještě před nasazením CSS programu jsme si vytipovali produkty, které dosahovaly nejnižších 30 % z celkového zobrazování všech produktů Tescomy v Google nákupech. Ty jsme po prvních výsledcích CSS programu vyčlenili do samostatné kampaně. 

Stála za tím hypotéza, že tímto krokem:

  • Zvýšíme výsledky výkonnějších produktů.
  • Lépe vytěžíme produkty, které dříve utlumoval smartbidding.

Test měl ukázat, zda dovedeme docílit růstu jejich zobrazení i tržeb, aniž bychom narušili výkon SSC (Smart Shopping Campaign). Výsledek nás mile překvapil.

Experiment prokázal, že CSS program umožňuje těmto „horším“ produktům generovat tržby, na které by dříve nedosáhly. Vyčlenění těchto produktů přitom i mírně zvýšilo návratnost původní kampaně v řádu jednotek procent.

Snížení ceny za proklik „zatím“ o 8,52 %

Acomware-blog-tescoma-css-program-snizeni-cpc

Graf s vývojem ceny za proklik. Černá svislice znázorňuje datum nasazení CSS programu.

Data ukázala, že průměrná cena za proklik meziměsíčně poklesla o 8,52 %. Třídenní nárůst způsobilo přidání nového produktu (který procházel fází učení) a období prodlouženého víkendu, kdy CPC zpravidla roste.

Aktuálně průměrná cena za proklik postupně klesá. Proto očekáváme, že vlivem pravidelné optimalizace produktového feedu se bude výsledná sleva v CPC průměrně pohybovat okolo 20 %.

Vyzkoušejte možnosti našeho CSS programu i vy

Líbí se vám možnosti CSS programu? Poraďte se s námi, jak ho využít i pro váš e-shop. Přečtěte si detaily spolupráce s CSS partnerem a kontaktujte nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *