Posíláte zákazníkům nabídky přes SMS? Pozor na tuto novinku! Při jejím porušení hrozí milionové pokuty

Jste firma a rozesíláte zákazníkům obchodní nabídky přes SMS? Tak zpozorněte! ÚOOÚ vydal aktualizaci týkající se SMS marketingu. Při porušení podmínek hrozí sankce až do výše 10 milionů.

SMS marketing funguje

 

ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) aktualizoval na svých stránkách často kladené dotazy k zákonu č. 480/2004 Sb., které se týkají obchodních sdělení formou SMS/MMS.

 

Jste-li podnikatel a využíváte-li pro rozesílku obchodních sdělení SMS/MMS či se o váš SMS marketing stará nějaký jiný subjekt, je nutné dát si pozor mimo jiné na tyto náležitosti:

Na co si dát pozor?

Na SMS/MMS se aplikují stejná pravidla jako na e-maily. To znamená, že je možné je posílat buď přímo vašim zákazníkům (s nabídkou vašich obdobných výrobků nebo služeb, jako jsou ty, které od vás zakoupili), nebo musíte mít pro zasílání prokazatelný souhlas, jenž splňuje podmínky GDPR.

SMS marketing

Pokud jde o označování takových sdělení, včetně SMS/MMS, je třeba dodržovat podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) až c) zákona č. 480/2004 Sb. Obchodní sdělení musí být zejména jasně a zřetelně označeno, v případě textové zprávy musí sdělení podle ÚOOÚ obsahovat alespoň stručné vysvětlení se zkratkou „OS“, případně uvození „OS:“.

„Obchodní sdělení musí dále obsahovat uvedení názvu toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Pro účely textové SMS/MMS zprávy je nutno uvést obchodní název. Označení odesílatele může být například i součástí alfanumerického kódu, ze kterého je zpráva odesílána,“ uvádí na svých stránkách ÚOOÚ.

Zda bude ÚOOÚ striktně trvat na uvedení celého názvu firmy v SMS, či postačí zkrácený název či název e-shopu, není úplně jasné. Zatím se nicméně zdá, že je požadováno uvedení celého názvu firmy. Vždy však bude potřeba, aby adresát byl schopen přímo z SMS jednoznačně vyvodit, kdo mu SMS posílá. Uvedení pouhého odkazu, který adresáta přesměruje na webové stránky toho, v čí prospěch je obchodní sdělení zasíláno, tedy nepostačuje.

Co když se o rozesílku stará někdo jiný než vaše firma? Pokud se odesílatel liší od subjektu, v jehož prospěch je zpráva odeslána, je třeba, aby SMS/MMS zpráva obsahovala oba názvy.

Odmítnutí dalšího zasílání (opt out)

Obchodní sdělení musí rovněž umožnit zasílání zpráv odmítnout, aby adresát mohl přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje. V praxi existovaly různé způsoby, jak se s možností odmítnutí odesílatelé vypořádali. Podle ÚOOÚ SMS/MMS zpráva musí vždy obsahovat například telefonní číslo, na které lze zdarma zavolat či zaslat zprávu s odmítnutím, nestačí tudíž uvést internetový odkaz.

V případě zasílání SMS/MMS zpráv z alfanumerického kódu, tedy nikoli z telefonního čísla, kdy nelze na takovou zprávu odeslat odmítnutí, je nutné využít jiných možností, například uvedení telefonního čísla, na němž dojde k odhlášení. Jak je uvedeno i výše, toto odhlášení by nemělo být zpoplatněno, lze tak kupříkladu využít čísla s předvolbou 800.

Celé přesné znění aktualizace ohledně SMS marketingu.

SMS marketing je u firem čím dál oblíbenější

SMS marketing je dnes u celé řady firem velmi oblíbeným a účinným marketingovým nástrojem. Firmy či jiné subjekty by tak měly této aktualizaci ze strany ÚOOÚ věnovat opravdu velkou pozornost. Mohou tím předcházet případným nepříjemnostem a velkým sankcím,“ uvádí Ivona Ševčíková, vedoucí týmu Customer Retention & Experience marketingové agentury Acomware.

SMS marketing

I přes všechny těžkosti, které firmám současná legislativa staví do cesty, by bylo škoda se o SMS marketing ochudit. Jednoduše proto, že funguje a mnohdy je velmi efektivní cestou, jak komunikovat se zákazníky.

Chcete také využít benefitů SMS marketingu?

My v Acomware vám s tím rádi pomůžeme. Jsme firma, která má s touto adresnou formou komunikace bohaté zkušenosti. Rádi se o ně s vámi podělíme a společně vymyslíme, jak SMS marketing co nejchytřeji zapojit do vaší marketingové komunikace. Razíme totiž teorii, kterou každý den plníme v praxi, a to že SMS marketing není drahý, když se dělá efektivně.

SMS marketing v reálné praxi

Máme pro vás malou ukázku z reálné praxe: Náš klient běžně oslovuje své zákazníky e-mailovými kampaněmi. Časem ale došlo k situaci, že si zákazníci přestali e-mailových kampaní všímat a e-maily neotevírali. Komunikaci jsme tedy doplnili i o SMS marketing a najednou se tržby zákazníka ze stále stejné kampaně ztrojnásobily.

Chcete mít ještě lepší SMS marketing?

Ozvěte se nám na info@acomware.cz a náš expertní tým Zákaznické retence vám rád poradí.

Komentáře jsou uzavřeny.